مقالات در نشریه علمی علم و تمدن در اسلام به منظور معرفی و نقد اندیشه ها،گفتمان سازی و اندیشه ورزی و تولید علم و دانش بومی در دو عرصه علم و تمدن در اسلام با رویکردی تحلیلی،نقادانه،دینی و نوآورانه و در چهار رویکرد زیر:

1)      دستاوردهای علمی مسلمین در سرزمین های شرقی جهان اسلام (ایران، ماوراءالنهر، هند، جنوب شرق آسیا و خاور دور)

2)      جایگاه علوم عقلی و علوم نقلی در تمدن های شرقی جهان اسلام

3)      تبادلات متقابل تمدن های شرقی جهان اسلام بر مناطق غربی جهان اسلام

4)      تأثیرات تمدنی شرق جهان اسلام بر تمدن غرب

منتشر می شود،بدین شرح تدوین و تنظیم می شود.

 

الف ـ ساختار کلی مقاله

 1. موضوع یا عنوان حاوی جذابیت و تازگی و ناظر بر مسأله مقاله؛
 2. چکیده شامل مسأله، سئوال،روش و یافته‌های تحقیق حداکثر در 250 کلمه؛
 3. کلیدواژه در بردارنده پنج تا هفت واژه مرتبط و اساسی مقاله؛
 1.  مقدمه ارائه‌دهنده چارچوب کلی مقاله در راستای پاسخ به سؤال اصلی و دیگر مسائل بیان شده در چکیده، حداکثر در یک صفحه(300 کلمه)؛
 2.  بررسی مفاهیم اصلی مقاله، به‌ویژه مفاهیم به‌کار رفته در عنوان مقاله و در کلیدواژه، به‌منظور بسترسازی فهم آسان‌تر مطالب مقاله؛
 3. حتی الامکان ارائه چارچوب یا مبانی نظری به منظور حرکت در قالبی مشخص، پرهیز از پراکنده‌گویی و اجتناب از خروج در موضوع؛
 4.  متن یا بدنه مقاله مشتمل بر چهار تا شش موضوع فرعی مرتبط با عنوان مقاله منطبق بر قواره مطرح‌شده در چکیده و مقدمه؛
 5. نتیجه‌گیری به‌معنای ارائه یافته‌های پژوهش و نه تلخیص و یا تکرار مطالب مقاله و نیز عرضه پیشنهادهایی برای بررسی یافته‌ها و موارد مرتبط؛
 1. تنظیم کتابنامه براساس شیوه‌نامه تنظیم آدرس‌ها؛
 2. درج نمودار، جداول و تصاویر در درون متن مقاله به تناسب موضوع (درج عنوان و شماره جدول‌ها در بالای آن و درج عنوان اشکال و نمودارها در ذیل آن)

 

ب ـ شیوه تنظیم آدرس‌ها

 1. درج آدرس منابع استفاده‌شده در درون متن، به صورت زیر:

(نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار اثر: صفحه استفاده شده)، مثال:( اصغری،1393: 54)؛

چنانچه از چند صفحه یک منبع استفاده شده باشد عددها از راست به چپ تنظیم می گردد،مثال:(عسگری،1393، 18-9)؛

اگر منبع استفاده‌ شده دارای جلدهای مختلف باشد، درج جلد استفاده شده بعد از سال انتشار اثر، لازم است،مثال:(مرادی،1393، ج1: 65)؛

اگر دو یا چند اثر از یک نویسنده و از یک سال به‌کار گرفته شود، با حروف الفبا متمایز گردد.مثال: (حسینی،1393الف،ج1: 76)؛

نقطه‌ای که در پایان جمله می‌آید اگر به پرانتز آدرس برسد، پیش از پرانتز قرار گیرد، مثال: “بوده است.” (اکبری، 1392الف، ج 2: 18)؛

چنانچه منبع استفاده‌شده بلافاصله تکرار شود از همان یا موارد مشابه استفاده نمی شود بلکه آدرس مجددا تکرار می شود؛

آدرس‌دهی به آیات قرآن بدین صورت خواهد بود: (حج: 18)؛

سخنرانی ها به این صورت آدرس داده می شود: (خامنه ای، 1394: سخنرانی 14 مهر)

استناد به سایت‌ها در آدرس‌دهی معتبر نیست و در صورت ضرورت، به این شکل آدرس داده می شود:

(,tebyan.net1392: 2 مهر)

در آدرس‌دهی درون‌متنی، فرقی بین کتاب، مقاله، مصاحبه و مانند آن، نیست؛

برگردان لاتین اسامی و مفاهیم مهم و همچنین توضیحات ضروری به‌اختصار در زیرنویس درج گردد؛

درج آدرس‌های منابع لاتین همانند آدرس‌های فارسی صورت می گیرد، مثال (Fukoyama, 1995: 21)؛

 1. در فهرست منابع و مآخذ (کتابنامه) آدرس‌ها به روش مأخذنویسی APA  و به شکل ذیل درج شود:

برای کتاب: نام خانوادگی، نام (سال انتشار اثر). نام اثر به صورت ایرانیک، نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام محل نشر، نام ناشر، جلد استفاده‌شده؛

برای مقاله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). «نام مقاله» نام نشریه به صورت ایرانیک، شماره مجله، ماه یا فصل انتشار، صفحات مقاله؛

سایر موارد: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). «موضوع» نوع اثر یا منبع (مصاحبه، سخنرانی)، تاریخ دقیق مصاحبه یا سخنرانی؛

منابع باید براساس نام خانوادگی و به‌صورت الفبایی تنظیم گردد.

درج «ش» به نشانه شمسی پس از سال لازم نیست، مگر اینکه سال مندرج، شمسی نباشد که دراین‌صورت، به‌تناسب از «ق» و «م» به نشانه سال قمری و میلادی استفاده می‌شود. ضروری است معادل شمسی سال‌های میلادی و قمری هم‌زمان درج گردد، مثال: 2011 / 1390. درج سال آغاز و پایان حکومت ها و نیز سال تولد و مرگ شخصیت‌ها و سلاطین لازم است، مثال: غوریان (786-673) و ابن‌سینا (867-791).استفاده از این نشانه ها در صورتی لازم است که عدم درج آن، موجب اشتباه گردد.

نقل قول‌های بیش از 40 کلمه بدون علامت « »چپ‌چین شود. نقل‌قول‌های کمتر از 40 با علامت «» در ابتدا و انتهای آن، در درون متن درج گردد.

 

ج ـ دیگر مسائل

 1. سطح علمی نویسنده مسئول حداقل استادیاری است. سطح علمی یک یا چند نویسنده غیرمسئول دیگر، نباید کمتراز کارشناسی ارشد باشد.ارسال رزومه عکس دار نویسنده یا نویسندگان و ارسال اسکن یا pdf فرم عدم تعارض و تعهدنامه نامه، به هنگام ارسال مقالات لازم است.
 2. لازم است مقالات ارسالی درباره مسئله‌ای خاص در حوزه فعالیت مجله متمرکز شود. تشخیص این موضوع با سردبیر است.
 3. مقالات ارسالی باید حاصل تحقیق و پژوهش نویسنده مسئول و نویسندگان بوده و از وجه نوآوری برخوردار باشد.
 4. تحریریه مجله در رد، قبول، چاپ و اصلاح مقالات آزاد است و البته جزئیات ارزیابی‌های به‌عمل آمده به‌هیچ‌وجه دراختیار نویسنده یا نویسندگان و … قرار نمی‌گیرد.
 1. مسئولیت مطالب مندرج در مقالات بر عهده نویسنده یا نویسندگان است و مجله، مسئول دیدگاه‌های مطرح‌شده در مقالات نیست.
 2. مقالات ارسالی نباید کمتر از 20 و بیشتر از 25 صفحه 300 کلمه‌ای باشد.
 3.  تهیه و ارسال ترجمه لاتین و عربی چکیده مقاله پس‌از نهایی شدن آن، الزامی است.
 1. مقالات ترجمه و نقد پذیرفته نمی‌شود مگر آنکه دارای نوآوری باشندتشخیص این امر با سردبیر است..
 2. تنها مقالاتی بررسی می‌شود که نویسنده مسئول در زمان ارسال مقاله،متعهد شود پیش‌تر آن را منتشر و یا هم‌زمان برای انتشار در نشریه دیگری ارسال نکرده باشد.
 3. مقالاتی امکان چاپ می‌یابند که از منابع دست اول در موضوع بررسی‌شده استفاده کرده باشند و نیز مستند، مستدل، تحقیقی و تحلیلی بوده و از انسجام محتوایی، ساختار منطقی و قلمی روان برخوردار و منطبق با یکی از رویکردهای مجله باشد.
 4. تقدم و تأخر چاپ مقالات با تصمیم سردبیر صورت می‌گیرد.
 5. نقل مطالب مجله با ذکر نام آن بلامانع است.توصیه می شود نویسنده یا نویسندگان حتی الامکان در تدوین مقالات به شماره های قبلی فصلنامه مراجعه نمایند.
 6. مجله از هرگونه نقد و پیشنهاد علمی استقبال می‌کند.
 7. برای مقالاتی گواهی چاپ صادر می شود که همه مراحل ارزیابی آن،به پایان رسیده باشد.تشخیص این موضوع تنها با سردبیر است.
 8. مقالاتی مورد بررسی قرار می گیرند که تنها از طریق سامانه فصلنامه دریافت شود. پیگیری های بعدی مقاله تنها از طریق سامانه امکان پذیر خواهد بود.
 9. مجله هیچ گونه مسئولیتی درباره رتبه علمی و دیگر مشخصات علمی و سجلی اعلامی از سوی نویسنده یا نویسندگان ندارد.