لطفاً هنگام ارسال مقاله فرم تعهد و فرم تعارض منافع  توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه نشریه  بارگذاری شود.

مقالات در نشریه علمی علم و تمدن در اسلام به منظور معرفی و نقد اندیشه ها،گفتمان سازی و اندیشه ورزی و تولید علم و دانش بومی در دو عرصه علم و تمدن در اسلام با رویکردی تحلیلی،نقادانه،دینی و نوآورانه و در چهار رویکرد زیر:

1)      دستاوردهای علمی مسلمین در سرزمین های شرقی جهان اسلام (ایران، ماوراءالنهر، هند، جنوب شرق آسیا و خاور دور)

2)      جایگاه علوم عقلی و علوم نقلی در تمدن های شرقی جهان اسلام

3)      تبادلات متقابل تمدن های شرقی جهان اسلام بر مناطق غربی جهان اسلام

4)      تأثیرات تمدنی شرق جهان اسلام بر تمدن غرب

منتشر می شود،بدین شرح تدوین و تنظیم می شود.

 

الف ـ ساختار کلی مقاله

 1. مقاله در محیط Word 2010 و در قطع A4 با قلم B Lotus و اندازه­ قلم 13 باشد. معادل خارجی اسامی خاص و اصطلاحات تخصصی در پاورقی و با قلمTimes New Roman و اندازه­ قلم 12 باشد.

 2. مقالات ارسالی حداکثر در ۷۵۰۰ کلمه باید تنظیم و ارسال شود.
 3. موضوع یا عنوان حاوی جذابیت و تازگی و ناظر بر مسأله مقاله؛

 4. چکیده شامل مسأله، سئوال،روش و یافته‌های تحقیق حداکثر در 250 کلمه؛
 5. کلیدواژه در بردارنده پنج تا هفت واژه مرتبط و اساسی مقاله؛
 6. مقدمه ارائه‌دهنده چهارچوب کلی مقاله در راستای پاسخ به سؤال اصلی و همچنین توضیح موضوع، اهمیت و اهداف آن و پیشینه پژوهش.
 7. بررسی مفاهیم اصلی مقاله، به‌ویژه مفاهیم به‌کار رفته در عنوان مقاله و در کلیدواژه، به‌منظور بسترسازی فهم آسان‌تر مطالب مقاله؛
 8. حتی الامکان ارائه چارچوب یا مبانی نظری به منظور حرکت در قالبی مشخص، پرهیز از پراکنده‌گویی و اجتناب از خروج در موضوع؛
 9. متن یا بدنه مقاله مشتمل بر چهار تا شش موضوع فرعی مرتبط با عنوان مقاله منطبق بر قواره مطرح‌شده در چکیده و مقدمه؛
 10. نتیجه‌گیری به‌معنای ارائه یافته‌های پژوهش و نه تلخیص و یا تکرار مطالب مقاله و نیز عرضه پیشنهادهایی برای بررسی یافته‌ها و موارد مرتبط؛
 11. تنظیم کتابنامه براساس شیوه‌نامه تنظیم آدرس‌ها؛
 12. درج نمودار، جداول و تصاویر در درون متن مقاله به تناسب موضوع (درج عنوان و شماره جدول‌ها در بالای آن و درج عنوان اشکال و نمودارها در ذیل آن)

 

ب ـ شیوه تنظیم آدرس‌ها

 1. درج آدرس منابع استفاده‌شده در درون متن، به صورت زیر:

(نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار اثر: صفحه استفاده شده)، مثال:(اصغری، 1393: 54)

چنانچه از چند صفحه یک منبع استفاده شده باشد عددها از راست به چپ تنظیم می گردد،مثال:(عسگری، 1393: 18-9).

اگر منبع استفاده‌ شده دارای جلدهای مختلف باشد، درج جلد استفاده شده بعد از سال انتشار اثر، لازم است،مثال: (مرادی، 1393، ج1: 65).

اگر دو یا چند اثر از یک نویسنده و از یک سال به‌کار گرفته شود، با حروف الفبا متمایز گردد.مثال: (حسینی، 1393الف، ج1: 76).

نقطه‌ای که در پایان جمله می‌آید اگر به پرانتز آدرس برسد، پیش از پرانتز قرار گیرد، مثال: “بوده است.” (اکبری، 1392الف، ج 2: 18)

چنانچه منبع استفاده‌شده بلافاصله تکرار شود از همان یا موارد مشابه استفاده نمی شود بلکه آدرس مجددا تکرار می شود؛

آدرس‌دهی به آیات قرآن بدین صورت خواهد بود: (حج: 18).

سخنرانی ها به این صورت آدرس داده می شود: (خامنه ای، 1394: سخنرانی 14 مهر).

استناد به سایت‌ها در آدرس‌دهی معتبر نیست و در صورت ضرورت، به این شکل آدرس داده می شود:

(,tebyan.net1392: 2 مهر).

در آدرس‌دهی درون‌متنی، فرقی بین کتاب، مقاله، مصاحبه و مانند آن، نیست.

برگردان لاتین اسامی و مفاهیم مهم و همچنین توضیحات ضروری به‌اختصار در زیرنویس درج گردد؛

درج آدرس‌های منابع لاتین همانند آدرس‌های فارسی صورت می گیرد، مثال (Fukoyama, 1995: 21).

 1. در فهرست منابع و مآخذ (کتابنامه) آدرس‌ها به روش مأخذنویسی APA  و به شکل ذیل درج شود:

برای کتاب: نام خانوادگی، نام (سال انتشار اثر). نام اثر به صورت ایرانیک، نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحح، جلد استفاده‌شده، نام محل نشر: نام ناشر، نوبت چاپ.

نمونه: شاردن، ژان (1372). سفرنامه شاردن، ترجمۀ اقبال یغمایی، ج 3، تهران: نشر توس.

برای مقاله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). «نام مقاله» نام نشریه به صورت ایرانیک، شماره مجله، ماه یا فصل انتشار، صفحات مقاله.

نمونه: آرنالدز، آر (1385). «درآمدی بر منطق»، ترجمۀ رضا صادقی، فصلنامه معارف عقلی، س 2، ش 1، بهار، صص 110-79.

سایر موارد: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). «موضوع» نوع اثر یا منبع (مصاحبه، سخنرانی)، تاریخ دقیق مصاحبه یا سخنرانی.

نمونه: انصاریان، محمد تقی (1397). «تأسیس انتشارات انصاریان»، مصاحبه، 1397/11/25.

منابع باید براساس نام خانوادگی و به‌صورت الفبایی تنظیم گردد. برای منابع انگلیسی نیز دقیقاً مشابه منابع فارسی موارد فوق رعایت شود.

در فهرست منابع از مخفف استفاده شده است. ج به جای جلد/ چ به جای نوبت چاپ/ ش به جای شماره.

درج «ش» به نشانه شمسی، «ق» به نشانه قمری و «م» به نشانه میلادی پس از سال لازم است. ضروری است معادل قمری یا شمسی (دوران جدید) سال های میلادی هم‌زمان درج گردد، مثال: 1390 ش/ 2011 م یا 656 ق/ 1258 م.

درج سال آغاز و پایان حکومت ها و نیز سال تولد و مرگ شخصیت‌ها و سلاطین لازم است، مثال: غوریان (786-673) و ابن‌سینا (867-791).استفاده از این نشانه ها در صورتی لازم است که عدم درج آن، موجب اشتباه گردد.

نقل‌قول‌ها با علامت «» در ابتدا و انتهای آن، در درون متن درج گردد.

 

ج ـ دیگر مسائل

 1. سطح علمی نویسنده مسئول حداقل استادیاری است. سطح علمی یک یا چند نویسنده غیرمسئول دیگر، نباید کمتر از کارشناسی ارشد باشد.
 2. ارسال اسکن یا pdf فرم عدم تعارض و تعهدنامه نامه، به هنگام ارسال مقالات الزامی است.
 3. لازم است مقالات ارسالی درباره مسئله‌ای خاص در حوزه فعالیت مجله متمرکز شود. تشخیص این موضوع با سردبیر است.
 4. مقالات ارسالی باید حاصل تحقیق و پژوهش نویسنده مسئول و نویسندگان بوده و از وجه نوآوری برخوردار باشد.
 5. تحریریه مجله در رد، قبول، چاپ و اصلاح مقالات آزاد است و البته جزئیات ارزیابی‌های به‌عمل آمده به‌هیچ‌وجه دراختیار نویسنده یا نویسندگان و … قرار نمی‌گیرد.
 6. مسئولیت مطالب مندرج در مقالات بر عهده نویسنده یا نویسندگان است و مجله، مسئول دیدگاه‌های مطرح‌شده در مقالات نیست.
 7.  تهیه و ارسال ترجمه لاتین چکیده مقاله پس‌از نهایی شدن آن، الزامی است.
 8. مقالات ترجمه و نقد پذیرفته نمی‌شود مگر آنکه دارای نوآوری باشندتشخیص این امر با سردبیر است..
 9. تنها مقالاتی بررسی می‌شود که نویسنده مسئول در زمان ارسال مقاله،متعهد شود پیش‌تر آن را منتشر و یا هم‌زمان برای انتشار در نشریه دیگری ارسال نکرده باشد.
 10. مقالاتی امکان چاپ می‌یابند که از منابع دست اول در موضوع بررسی‌شده استفاده کرده باشند و نیز مستند، مستدل، تحقیقی و تحلیلی بوده و از انسجام محتوایی، ساختار منطقی و قلمی روان برخوردار و منطبق با یکی از رویکردهای مجله باشد.
 11. تقدم و تأخر چاپ مقالات با تصمیم سردبیر صورت می‌گیرد.
 12. نقل مطالب مجله با ذکر نام آن بلامانع است.توصیه می شود نویسنده یا نویسندگان حتی الامکان در تدوین مقالات به شماره های قبلی فصلنامه مراجعه نمایند.
 13. مجله از هرگونه نقد و پیشنهاد علمی استقبال می‌کند.
 14. برای مقالاتی گواهی چاپ صادر می شود که همه مراحل ارزیابی آن،به پایان رسیده باشد.تشخیص این موضوع تنها با سردبیر است.
 15. مقالاتی مورد بررسی قرار می گیرند که تنها از طریق سامانه فصلنامه دریافت شود. پیگیری های بعدی مقاله تنها از طریق سامانه امکان پذیر خواهد بود.
 16. مجله هیچ گونه مسئولیتی درباره رتبه علمی و دیگر مشخصات علمی و سجلی اعلامی از سوی نویسنده یا نویسندگان ندارد.