اهداف نشریه

براساس ماده یک اساسنامه مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص) که با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است،

هدف از انتشار نشریه علمی تمدن اسلامی و دین پژوهی عبارت است از:

1. توسعه و گسترش پژوهش در زمینه‎ تمدن اسلامی و دین پژوهی

2.  زمینه ‎سازی مناسب برای ارتقاء فعالیت‎های پژوهشی مرتبط در چارچوب مبانی ارزشی انقلاب اسلامی

 

چشم انداز نشریه

ترویج،گسترش و نهایتا، نهادینه کردن ادبیات مربوط به تمدن نوین اسلامی براساس:

الف- آموزه های دینی؛

ب- ارزش های انقلاب اسلامی؛

ج- رهنمودهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری