تأثیر مذهب بر روایت‌های تاریخ نگاری هنر عصر صفویه (با تأکید بر خوشنویسی، نگارگری و موسیقی)
تأثیر مذهب بر روایت‌های تاریخ نگاری هنر عصر صفویه (با تأکید بر خوشنویسی، نگارگری و موسیقی)

محمدعلی نعمتی؛ فضل الله فولادی

دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1401، ، صفحه 100-127

چکیده
  مذهب در دورۀ صفویه بر جنبه‌های مختلف فرهنگی و تمدنی تأثیرگذار بوده است، به‌گونه‌ای که مذهب به­ عنوان عاملی مهم در فراز و فرود هنرهای گوناگون در جامعه و ثبت آن در تاریخ­نگاری‌ این عصر نقش زیادی داشته ...  بیشتر
بازسازی و تطور علوم حکمی(منطق و فلسفه) در ایران عصر ایلخانان (736-654 ق)
بازسازی و تطور علوم حکمی(منطق و فلسفه) در ایران عصر ایلخانان (736-654 ق)

امیر دهقان نژاد؛ فضل الله فولادی

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1400، ، صفحه 10-29

چکیده
  از نگاه بسیاری از مورخین گذشته و پژوهشگران معاصر، حملۀ مغول و حاکمیت ایلخانان بر ایران (654-736 ق) موجب ویرانی مراکز آموزشی و رکود علم و دانش در این سرزمین شده است. حال آنکه بررسی اسناد و منابع تاریخی و مطالعۀ ...  بیشتر