مواجهه مفهومی بوم گرایانه سیدجمال الدین اسدآبادی و آیت الله محمدحسین نائینی غروی با تمدن غرب
1. مواجهه مفهومی بوم گرایانه سیدجمال الدین اسدآبادی و آیت الله محمدحسین نائینی غروی با تمدن غرب

مرتضی شیرودی

دوره 2، شماره 8 ، شهریور 1400، ، صفحه 112-126

چکیده
  حفاظت از اسلام در برابر هجوم همه جانبه غرب به همراه تأمین زندگی و معیشت مردم مسلمان، مسأله ای است که ایرانیان طی 150 سال گذشته با آن مواجه بوده‌اند. نخستین مرحله این مسأله، تضاد یا تعامل معنایی مفاهیم مدرنی ...  بیشتر
قدرت نرم،تمدن نوین اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
2. قدرت نرم،تمدن نوین اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

مرتضی شیرودی

دوره 2، شماره 5 ، آبان 1399، ، صفحه 114-132

چکیده
  بیانیه گام دوم انقلاب بیش از آن که منشوری جهت ارتقای آگاهی مردم ایران باشد،راهبردی است که به نهادینه سازی انقلاب بر پایه بهره گیری از گذشته تاریخی ایران،دستاوردهای بشری و تجربه چهل سال اول انقلاب می ...  بیشتر
مدل سازی ریاضی تمدنی با استناد به اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره)
3. مدل سازی ریاضی تمدنی با استناد به اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره)

مرتضی شیرودی؛ رضا ادبی فیروزجایی

دوره 1، شماره 1 ، آبان 1398، ، صفحه 100-127

چکیده
  تمدن، محصول دانش و تعالی فرهنگی است و جامعه ای که نظم اجتماعی را پذیرا شود و در یک زندگی جمعی، با بهره گیری از علم، به رشد، تعالی و کسب فضایل انسانی بیندیشد، جامعه ای متمدن خواهد بود.تصویری که امام خمینی(ره) ...  بیشتر