نشریه علمی تمدن اسلامی و دین پژوهی که پیش از این با مجوز شماره 83276 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شش شماره منتشر شد از این پس و بر اساس موافقت شماره 62217/ 18/ 3 مورخ 1400/03/26 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نام علم و تمدن در اسلام منتشر می شود. این نشریه بر اساس ماده 2 آیین نامه نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 9 اردیبهشت 1398) مقالات پژوهشی و ترویجی برخوردار از اصالت و ابداع را با تأکید بر میراث تمدن­ های شرقی جهان اسلام در چهار رویکرد

1) دستاوردهای علمی مسلمین در سرزمین­ های شرقی جهان اسلام (ایران، ماوراءالنهر، هند، جنوب شرق آسیا و خاور دور)

2) جایگاه علوم عقلی و علوم نقلی در تمدن­ های شرقی جهان اسلام

3) تبادلات متقابل تمدن­ های شرقی جهان اسلام بر مناطق غربی جهان اسلام

4) تأثیرات تمدنی شرق جهان اسلام بر تمدن غرب

با هدف گسترش ارتباطات علمی، تولید علم، ترویج یافته های پژوهشی و کمک به تحقق تمدن نوین اسلامی منتشر می کند.

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. مقالات ارسالی به نشریه قبل از ورود به فرآیند داوری، از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد. دسترسی به متن کامل مقالات باز و دریافت آن رایگان است.

https://publicationethics.org/files/Persian%20%281%29.pdfhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

 از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند، .همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله فرم تعهد و فرم تعارض منافع  توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه نشریه  بارگذاری شود. به اطلاع می‌رساند شیوه نامه مجله در نرم افزار پژوهیار ثبت شده است و نویسندگان محترم می‌توانند با استفاده از این نرم افزار، فرایند استناددهی را انجام دهند.
رعایت دقیق شیوه نامه تنظیم مقالات که از بخش راهنمای نویسندگان نشریه قابل دسترسی است، موجب تسریع در روند داوری می شود. انتشار مقالات در این نشریه، رایگان است و حداکثر فرایند داوری60 روز است.

ابر واژگان

نشریات مرتبط